forkredit.com | swedtalk.com | | finntalk.com

Розбір речення

План синтаксичного розбору простого двоскладного речення

1. З’ясуйте  вид  речення  за  метою  висловлювання  (розповідне,  питаль­не,  спонукальне).
2. Назвіть вид речення за емоційним забарвленням (окличне, неокличне).
3. Виділіть граматичну основу й доведіть, що речення просте двоскладне.
4. Схарактеризуйте  головні  члени  речення  —  підмет  і  присудок.
5 .Визначте  вид  речення  за  наявністю  другорядних  членів  (поширене,  непоширене).
6. Знайдіть  другорядні  члени  (якщо  є).  Схарактеризуйте  спочатку  друго­рядні  члени  речення  групи  підмета,  потім  —  групи  присудка.

План синтаксичного розбору простого односкладного речення

1 .Виділіть  речення  в  тексті,  підкресліть  граматичну  основу.
2. Укажіть  тип  речення  за  метою  висловлювання,  за  інтонацією.
3. Проаналізувавши  граматичну  основу,  визначте  тип  речення  за  будо­вою  (двоскладне,  односкладне).
4. Визначте  тип  односкладного  речення  за  вираженням  головного  чле­на   (у   формі   присудка:   означено-особове,   неозначено-особове,   уза­гальнено-особове,  безособове;  у  формі  підмета:  називне).
5. З’ясуйте   тип   речення   за   наявністю   другорядних   членів   (поширене,   непоширене).

План синтаксичного розбору неповного речення

1. Виділіть  речення  в  тексті.
2. Укажіть вид  речення  за  метою  висловлювання,  за  інтонацією.
3. Визначте  вид  речення  за  будовою  граматичної  основи  (двоскладне,  односкладне).
4. Визначте  вид  речення  за  наявністю  другорядних  членів  (поширене,  непоширене).
5. Визначте  вид  речення  за  повнотою  (наявністю  чи  відсутністю  членів  речення)  (повне,  неповне).
6. Укажіть,  який  член  (члени)  речення  пропущено  (головний,  другоряд­ний).

План синтаксичного розбору простого ускладненого речення

1. Укажіть  вид  речення  за  метою  висловлювання,  за  інтонацією.
2. Визначте  вид  речення  за  будовою  граматичної  основи  (двоскладне,  односкладне).
3. Визначте  вид  речення  за  наявністю  другорядних  членів  (поширене,  непоширене).
4. Визначте  вид  речення  за  повнотою  (повне,  неповне).
5. Укажіть,   чим   ускладнено   речення   (однорідними   членами,   звертан­ням,  вставним  елементом,  відокремленим  членом),  схарактеризуйте  ускладнення.

Інші матеріали з теми: