forkredit.com | swedtalk.com | | finntalk.com

Синтаксичний розбір словосполучення

План синтаксичного розбору словосполучення
1. Виділіть  словосполучення  в  реченні.
2. Назвіть  головне  та  залежне  слова.  Поставте  запитання.
3. Укажіть  вид  словосполучення  за  будовою  (просте,  складне).
4. Визначте,  якими  частинами  мови  виражені  головне  і  залежне  слова.
5. Визначте   вид   словосполучення за способом вираження головного слова  (іменникове,  прикметникове,  займенникове,  числівникове,  діє­слівне,  прислівникове).
6. З’ясуйте  вид  зв’язку  слів  у  словосполученні.

 

Вид словосполучення               Спосіб вираження головного слова

Іменникове -------------------------⇒ іменник: гарна  сукня(×)

Прикметникове -------------------⇒ прикметник: повний(×)  води

Числівникове ----------------------⇒ числівник: три(×)  підручники

Займенникове ---------------------⇒ займенник: дещо(×)  незрозуміле

Дієслівне ----------------------------⇒ дієслово: ходити(×)  на  плавання

Прислівникове --------------------⇒ прислівник: глибоко(×)  в  морі

 

Словосполучення — це поєднання двох або більше повнозначних слів,  що  виражають  єдину  назву  предмета,  поняття,  уявлення  й  виступають  однією  поширеною  назвою:  дитячі  усмішки,  доля  поета,  говорити  голосно.

Словосполучення,  як  і  слова,  виступають  складовою  частиною  речення.  Словосполученню  не  властива  інтонаційна  закінченість.

Словосполучення  складається  з головного і залежного  слів.

За  будовою  словосполучення  бувають  прості (складаються  з  двох  повнозначних  слів:  невеликий  твір,  написав  швидко)  і складні (утворені  з  трьох  і  більше  повнозначних  слів:  дуже  пізно  прийшов,  цікава  фотографія   в   альбомі).  

Слова   в   словосполученні   мають   змістовий зв’язок (ставлять  запитання  від  головного  слова  до  залежного:  йти (як?) повільно)  і граматичний (здійснюють  за  допомогою  залежного  слова  або  закінчення  та прийменника:  листя  дерев,  стояти  серед  однокласників).

Не  є  словосполученнями:
1) поєднання  підмета  і  присудка:  світло  гасне;
2) однорідні  члени  речення:  сиділа  і  слухала;
3) поєднання  іменників  та  займенників  із  прийменниками:  на  обрії,  до  них;
4) дієслова  з  частками:  таки  зробив,  слухайте  ж,  хотів  би;
5) складені  форми  слів:  буду  навчатись,  найбільш  здатний;
6) фразеологізми:  байдики  бити,  бути  напоготові.

У  словосполученні  між  головним  і  залежним  словами  розрізняють  три  види  підрядного  зв’язку:  узгодження,  керування,  прилягання.
Узгодження  —  спосіб  зв’язку,  коли  залежне  слово  ставимо  в  тих  самих  формах,  що  й  головне:  зоряне  небо, сміливий  хлопчик.
Керування  —  спосіб  зв’язку,  при  якому  залежне  слово  ставимо  в  тому  відмінку,  якого  вимагає  головне  слово:  виконаний  (ким?)  школярами,  куточок  (чого?)  лісу. При  зміні  головного  слова  залежне  не  змінюють: збираю   листя,   збирають   листя,   збираємо   листя,   збирає  листя. Керування  може  бути  іменниковим,  прикметниковим,  займенниковим,  дієслівним,  прислівниковим.
Прилягання —  спосіб  зв’язку,  при  якому  залежне  слово,  маючи  незмінну  форму,  слід  поєднувати  з  головним  лише  за  змістом.  Залежними   словами   при   цьому   виступають   прислівники,   дієприслівники,  неозначена форма  дієслова:  бажання говорити,  упоратися  несподівано,  вирішують  ідучи.

Приклади словосполучень:

народний  звичай,  стеблина  соломи,  козацька  важка  доля,  дуже несподіваний  вчинок,  прийти  вчасно,  зустрічати  ранню  весну,  високий  на  зріст,  дуже  рано  стемніло,  низенький  хлопець  із  м’ячем,  нова кімната, підплив  повільно,  гарно  відпочивати, народний  звичай,  сіяти  зерно,  місто  Херсон,  зібрати  зошити,  сильний  духом,  говорити  пошепки,  українська  література,  занадто  відповідально,  відверта  розмова,  поспішаючи  до  дошки,  заходиш  у  метро,  наша  історія, Читання вголос, кава по-віденськи, шапка набакир, сьогодні вдень, зовсім  поруч, щоденна    праця,   непохитна   мужність,   рідний   дім,   молодіжний   фестиваль,  єдина  мета,  кожен день, славити  Батьківщину,  пісня  про  щастя,  потрібний  людям,  радісно дітям,  готуватися  до  зустрічі.

 

Інші матеріали з теми: