forkredit.com | swedtalk.com | | finntalk.com

Знайти частоту обертання

ГДЗ (відповіді) Збірник задач Фізика 7 клас Гельфгат, Ненашев 2015 тут

8.3 З якою частотою обертається барабан пральної машини, якщо за 2 хв він здійснює 1600 обертів?

Дано:

t=2хв=120с

N=1600об

n-?

Розв'язання

Обертова частота — це фізична величина, яка чисельно дорівнює кількості обертів за одиницю часу.

Позначають обертову частоту символом n (ен) і обчислюють за формулою:

n=N/t

Одиниця обертової частоти в СІ — оберт на секунду:
[n] = об/c=1/ c

Отже, n=N/t=1600/120=13,3 (с-1)

Відповідь: 13,3с-1

Інші матеріали з теми: