forkredit.com | swedtalk.com | | finntalk.com

Задача на визначення середньої швидкості. Фізика 7 клас

Задача - Збірник задач Фізика 7 клас Гельфгат, Ненашев 2015

Хлопчик їхав деякий час на велосипеді зі швидкістю 16 км/год, а потім стільки саме часу, коли велосипед зламався, ішов пішки зі швидкістю 4 км/год. Визначте середню швидкість руху хлопчика на всьому шляху.

Дано:

V1=16 км/год

V2= 4 км/год

t1=t2=t

-------------

Vс - ?

 Розв'язання

Формула середньої швидкості

Vс= (S1+S2)/(t1+t2)

За умовою задачі:

S1=V1*t1=V1*t

S2=V2*t2=V2*t

t1+t= 2t

отже, підставимо у формулу і скоротимо t:

Vс= (V1*t+V2*t)/2t= t(V1+V2)/2t = (V1+V2)/2

Vс=(16+4)/2=10 (км/год)

Відовідь: 10 км/год - середня швидкість руху хлопчика на всьому шляху.

Інші матеріали з теми: