forkredit.com | swedtalk.com | | finntalk.com

Графік залежності шляху та швидкості від часу

Автомобіль проїхав 120 км зі швидкістю 60 км/год, а потім ще 1 год - зі швидкістю 90 км/год. Побудуйте графіки залежності шляху та швидкості руху автобуса від часу. Визначте середню швидкість руху автобуса.

 Дано:

S1= 120 км

V1=60 км/год

t2= 1 год

V2=90 км/год

-------------------------

Побудувати графіки

V(t) i S(t)

Vс - ?

Розв'язання

Рух автобуса складається з відрізків шляху, протягом яких він рухався рівномірно. Для кожного такого руху графік залежності швидкості від часу - відрізок, який є паралельним осі t.

Графік залежності шляху від часу при рівномірному русі є відрізком прямої, тому графік залежності шляху від часу для автобуса є ламаною, яка складається з прямих відрізків. Кожний відрізок можна побудувати за двома точками.

 

Vс= (S1+S2)/(t1+t2)

t1= S1/V= 120/60=2(год)

S2= V2t2=90*1=90(км/год)

Vс= (120+90)/(2+1)=70(км/год)

Відповідь: 70 км/год - середня швидкість руху автобуса.

Інші матеріали з теми: