forkredit.com | swedtalk.com | | finntalk.com

Звуко-буквений розбір слова СМІЮТЬСЯ

1.  Сміються - транскрипція [см’ійуц':а]

звукова схема:  - = • = • = •

2. Наголос на звук [у].

3.  [см’і / йу / ц':а] , /смійут'с'а/.

1  склад - прикритий, відкритий, ненаголошений; 2 - прикритий відкритий, наголошений: 3 - прикритий, відкритий, ненаголошений;

/с/ — [с] - приголосний, шумний, глухий, передньоязиковий. твердий, інваріант;

/м/ — [м’] - приголосний сонорний, губний, напівпом'якшений, комбі­наторний варіант;

/і/—[і] голосний переднього ряду, високого піднесення, нелабіалізований, інваріант;

/й/ — [й] - приголосний сонорний, середньоязиковий, м'який   інваріант;

/у/ — [у ] - голосний заднього ряду, високого піднесення, наголо­шений, лабіалізований, комбінаторний варіант­;

/т'/, /с'/ — реалізуються [ц':] - приголосним шумним, глухим, передньоя­зиковим, пом'якшеним, подовженим, комбінаторним варіантом;

/а/ — [а] голосний заднього ряду низького піднесення, нелабіалізований, ненаголошений, комбінаторний варіант ;

У слові 8 фонем, 7 звуків

Інші матеріали з теми: