forkredit.com | swedtalk.com | | finntalk.com

Фонетична транскрипція слова ПРИЇЖДЖАВ

1. Приїжджав — [приейіж:ав]

2. позначити наголос рискою над буквоюта звуком "а".

3. [прие / йі / ж:ав] - три склади.

4. У слові три склади: 1-й — відкритий, ненаголошений; 2-й — відкритий, ненаголошений, 3-й — закритий, наголошений.

5. У слові 9 букв і 8 звуків; кількісної відповідності між буквами і звуками немає, тому що буква ї позначає два звуки [й] та [і];
буквосполучення ждж позначає один подовжений звук [ж:].

6. Голосні звуки: [ие], [і], [а]:

е] — голосний переднього ряду, високо-середнього підняття, ненаголошений;

[і] — голосний переднього ряду, високого підняття, ненаголошений;

[а] — голосний заднього ряду, низького підняття, наголошений.

7. Приголосні звуки: [п], [р], [ж], [в]:

[п] — шумний, губний, губно-губний, проривний, глухий, твердий;

[р] — сонорний, передньоязиковий, піднебінно-зубний, зімкнено-прохідний, твердий;

[й] — сонорний, середньоязиковий, щілинний, м’який, складовий;

[ж] — шумний, передньоязиковий, щілинний, дзвінкий, шиплячий, твердий;

[в] — сонорний, щілинний, дзвінкий, твердий, нескладовий.

8. У першому складі звук [и] у слабкій ненаголошеній позиції і наближається до [е].

9. Правопис ненаголошеного [ие] у першому складі слід запам’ятати: у префіксі при- завжди пишеться и.

Інші матеріали з теми: