forkredit.com | swedtalk.com | | finntalk.com

Фонетичний аналіз слова ДИХАННЯ

1. Дихання — транскрипція [дихан':а].

2. позначити наголос рискою над буквою "и", звуком "и".

3. поділ на склади — [ди / ха / н':а].

4. У слові всі склади відкриті; 1-й — наголошений, 2-й і 3-й — ненаголошені.

5. У слові 7 букв і 6 звуків; кількісної відповідності між звуками і буквами немає,

тому що один м’який подовжений [н':] передає дві букви -нн- у суфіксі.

6. Голосні звуки: [и], [а], [а]:
[и] — голосний переднього ряду високо-середнього підняття, наголошений;
[а] — голосний заднього ряду низького підняття, ненаголошений.

7. Приголосні звуки: [д], [х], [н':]:
[д] — шумний, передньоязиковий, зубний, проривний, дзвінкий, твердий;
[х] — шумний, задньоязиковий, щілинний, глухий, твердий;
[н':] — сонорний, середньоязиковий, зімкнено-прохідний, носовий, м’який, подовжений.

8. У слові є подовження приголосних у суфіксі.

 

Звукова схема (модель):

 -  • -  • = •

Інші матеріали з теми: