forkredit.com | swedtalk.com | | finntalk.com

Алкоголь— отрута!

Викрадач розуму - так називають алкоголь з давніх-давен. Про п'янкі властивості спирт­них напоїв люди знали не менш як за 8000 років до н.е. - з появою керамічного посуду, що да­вав можливість виготовляти алкогольні напої з меду, плодових соків і дикого винограду. Мож­ливо, виноробство виникло ще до початку куль­турного землеробства. Так, відомий мандрів­ник М.М. Миклухо-Маклай спостерігав за па­пуасами Нової Гвінеї, які не вміли ще добува­ти вогонь, але вже знали прийоми приготу­вання хмільних напоів.

Чистий спирт почали добувати в VI-VII століттях араби і називали його "алькоголь", шо означає "одурманюючий". Першу пляшку горілки виготовив араб Рагез у 860 році., Пе­регонка вина з метою одержання спирту різко посилила пияцтво. Не виключено, що саме це й стало приводом для заборони вживання спир­тних напоїв, до якої вдався основоположник Ісламу Мухаммед. Ця заборона увійшла потім і до зведення мусульманських законів - Кора­ну. Відтоді протягом 12 століть у мусульмансь­ких країнах алкоголю не вживали, а відступ­ників цього закону жорстоко карали.

За часів Середньовіччя в Західній Європі також навчилися добувати міцні спиртні на­пої, переганяючи вино та інші цукристі ріди­ни, які мають властивості бродити. За леген­дою, уперше цю операцію здійснив італійсь­кий чернець, алхімік Валентіус. Випробував­ши новодобутий продукт і дуже сп'янівши, алхімік заявив, що він відкрив чудодійний елік­сир, який старого робить молодим, стомлено­го - бадьорим, зажуреного - веселим.

Напевно, ви не раз чули вислів: "Вип'ємо і зігріємось". Побутує думка, що спирт є доб­рим засобом для зігрівання організму. Недар­ма про вина часто говорять як про зігрівальні напої. Вважається, що спирт мас лікувальну дію не тільки при застудних, а й при цілому ряді захворювань, наприклад, при виразці шлун­ка. На думку ж лікарів, навпаки, хворому на виразку категорично не можна вживати алко­голю. Де істина? Адже невеликі дози спиртно­го справді збуджують апетит.

Побутує серед багатьох людей і таке пере­конання: алкоголь збуджує, збадьорює, по­ліпшує настрій, самопочуття, робить жваві­шою і цікавішою розмову. Більше того, існує думка, що алкоголь є висококалорійним "про­дуктом", який швидко забезпечує енергетичні потреби організму, що важливо, наприклад, в умовах походу. А в пиві й сухих виноградних винах до того ж є цілий набір вітамінів та аро­матичних речовин. У медичній практиці ви­користовують бактеріостатичні властивості спирту, застосовуючи його для дезінфекції, при­готування ліків та з іншою метою, але аж ніяк не для лікування хвороб.

Часто деякі люди з гордістю відзначають у своїх товаришів підвищену стійкість до спирт­ного, вважаючи, що це пов'язано з фізичним здоров'ям, а насправді підвищена стійкість до горілки - перша ознака алкоголізму —тяжкої хронічної хвороби, здебільшого важковиліковної. Є дані, що тривалість життя жінок-алко­голіків на 10%, а чоловіків-алкоголіків - на 15% менша ніж непитущих. Але не тільки в цьому шкідливість алкоголю.

Авторський колектив книжки “Алкоголізм - шлях до злочину” встановив, що у нетверезо­му стані вчинено 55% усіх крадіжок, 79% по­грабувань, 69% нападів. Злочини серед непов­нолітніх здебільшого теж є результатом пияцт­ва. Понад 80% хуліганських дій припадає на підлітків у нетверезому стані.

Алкоголь має токсичну дію на організм і водночас формує психологічну та фізичну за­лежність від нього. Шкідливій дії алкоголю спо­чатку піддається ротова порожнина, потім стравохід, шлунок. Подразнюється слизова оболонка цих органів. У шлунку під впливом алкоголю виділяється велика кількість травно­го соку, який містить більше соляної кислоти, слизу і менше пепсину. Такий сік подразнює слизову оболонку і нерідко спричиняє гаст­рит. Постійне виділення великої кількості со­ляної кислоти призводить до виснаження за­лоз, що її продукують, тому підвищена кис­лотність шлункового соку змінюється на по­нижену. Внаслідок цього погіршується трав­лення білків, зменшується бактерицидна дія шлункового соку. Зловживання алкоголем сприяє виникненню раку ротової порожнини, гортані, стравоходу, шлунка. Із шлунково-киш­кового тракту алкоголь всмоктується в кров і надходить до печінки, де спеціальні ферменти частково окислюють його до оксиду вуглецю (IV) і води. При цьому утворюються проміжні продукти, які отруюють клітини печінки. Час­тина спирту, що затримується в ній у незмінно­му стані (до двох тижнів), знижує її життєві функції, регуляцію обміну кровотворення, утворення жовчі, знешкодження отруйних про­дуктів обміну. З печінки алкоголь і продукти його розпаду потрапляють у загальний кровотік і розносяться по всіх органах, порушуючи їхні функції. Найчутливіша до дії алкоголю нервова система, особливо у дітей. У мозку він затри­мується до 20 днів. Потрапляючи у його кліти­ни, діє токсично, забирає кисень, внаслідок чого після прийняття спиртних напоїв гинуть десятки тисяч нервових клітин.

Шкідлива дія алкоголю позначається на сер­цево-судинній системі. При постійному вжи­ванні алкоголю життєдіяльність серцевого м'я­за зменшується. Стінки кровоносних судин втрачають еластичність, стають ламкими і руй­нуються. На внутрішніх стінках судин відкла­даються жироподібні речовини і солі кальцію, звужуючи їх просвіт. Це утруднює кровообіг. Алкоголь значно підвищує здатність крові зсіда­тися, що призводить до утворення тромбів, внаслідок чого припиняється кровопостачан­ня окремих ділянок тканини і відбувається їх омертвіння.

Шкідливо діє алкоголь на запліднення. За­чаття, коли хоча б один з батьків був у нетве­резому стані, може мати трагічні наслідки для майбутньої дитини. Вживання алкоголю най­більш небезпечне в перші 7-8 тижнів вагітності, коли відбувається закладання внутрішніх органів дитини. Однак і пізніше через плаценту і навко­лоплідні води алкоголь і токсичні продукти його розпаду (наприклад, оцтовий альдегід) потрап­ляють у кров плода. У результаті народжують­ся фізично і психічно неповноцінні діти з різни­ми вадами розвитку.

У період вигодовування алкоголь потрап­ляє в організм немовляти з молоком. Він може стати причиною судом і навіть епілептичних нападів, нервових розладів, захворювань органів травлення, печінки, нирок, легень, зат­римки розумового розвитку.

Дуже шкідливо діє алкоголь на організм дітей і підлітків. Навіть невеликі дози спиртно­го можуть спричинити гостре алкогольне сп'я­ніння. Воно розвивається бурхливо і наслідки будуть трагічними. Так від 60-70 г горілки може померти дитина 6-8 років, а від 250 г -підліток.

Отож, робіть висновок: алкоголь— отрута!

Інші матеріали з теми: