forkredit.com | swedtalk.com | | finntalk.com

Без мови немає народу

Рідна мова. Вона ввібрала в себе гомін дібров і луків, полів і лісів, духмяний, п'янкий запах рідної землі. Ще в дитинстві рідна мова відкриває нам великий і чарівний світ життя. Мова допомагає людям висловлювати свої почуття, досягати взаєморозуміння, ство-рювати духовні цінності.
Слово зігріте Божою любов'ю. Саме ним, як навчає Святе Пись-мо, Господь створив світ. Тому слово багато важить у нашому житті, Воно вмить змінює настрій, робить людину щасливою або розгубле-ною. Прикро, коли люди спотворюють нашу мову такими словами яких не знайдеш у жодному зі словників.
Мова служить нам завжди. Щирими словами ми звіряємося і дружбі, словами гострими і твердими даємо відсіч кривдникові. Ви-сокими словами розповідаємо про свою любов до батьків і Вітчиз ни. Тому кожен народ береже і плекає свою мову, бо без неї нема» народу.
Наш народ має велике завоювання. Його мова стала державнок у незалежній Україні. Це завоювання закріплено у статті 10 Консти туції України. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціону вання української мови в усіх сферах життя. Й обов'язок кожного -примножувати її багатства.