forkredit.com | swedtalk.com | | finntalk.com

Значення мови в житті людини і суспільства

Мова — основа духовного життя народу. Люди в процесі суспільної діяльності мають постійну потребу вступати в різні стосунки з іншими людьми, погоджувати з ними свої дії, ділитися власним досвідом і запозичати собі досвід інших членів колективу, давати поради й розпорядження й одержувати їх, інакше кажучи, люди завжди мають потребу в спілкуванні з іншими членами суспільства.

Спілкування між людьми відбувається за допомогою мови. Як нам відомо, немає жодного суспільства, яке б не знало мови, яке б не володіло цим найважливішим засобом людських зносин; нею постійно користувалися люди в своїй трудовій діяльності, спрямованій на досягнення певної мети; без мови не може існувати будь-яке суспільство, не можуть розвиватися техніка, культура, наука, мистецтво; за допомогою мови люди висловлюють свої думки, передають їх іншим людям, зберігають нагромаджений досвід і діляться ним (З журналу).

Державною мовою України є українська мова. Українська мова як державна мова обовязково застосовується на всій території України при здійсненні повноважень органами законодавчої, виконавчої та судової влади, у міжнародних договорах, у навчальному процесі в навчальних закладах в межах і порядку, що визначається цим Законом. Держава сприяє використанню державної мови в засобах масової інформації, в науці, культурі, в інших сферах суспільного життя.

Обовязковість застосування державної мови чи сприяння її використанню у тій чи іншій сфері суспільного життя не повинні тлумачитися як заперечення або применшення права на користування регіональними мовами у цій сфері.

 

Інші матеріали з теми: