forkredit.com | swedtalk.com | | finntalk.com

Аптекар

Дітвора називала аптекаря дід Бочонок.  Він був сивий, вусатий і товстий, як справжній бочонок.

Цілими днями Бочонок просиджував у аптеці коло базару, зважував на манюніх вагах якісь ліки або стояв за прилавком. Він знав усіх, і його теж знали всі.

Коли помер Климків дядько, дід Бочонок прийшов до хлопця в барак, мовчки заплакав. Потім  присів  біля Климка на стілець, дістав стосик грошей, дав хлопцеві на хліб. А ще порадив податися до села і пристати до якоїсь бабусі. І тій була б поміч, і Климко перебув би лиху годину. Хто підтримає сироту під час війни? Харчів на дорогу Бочонок пообіцяв дати.

Тепер Климко забіг до аптекаря сказати, що йде до села. У кімнаті пахло ліками. На підлозі лежала  товста ковдра. По стінах висіли  великі гарні картини в золочених рамах. На високому ліжку з подушками спав кіт з великим пухнастим хвостом. Від кухні пахло гарячим хлібом.

Аптекарева жінка кинула перед Климком миску борщу і зачинилася на кухні. Климко відсунув миску і похнюпився, щоб не дивитись на борщ.

Бочонок винувато закліпав очима. Климко навіть не поворухнувся. Аптекарева жінка шпурнула хлопцеві шість пліснявих сухарів і щось прошепотіла сердитими губами.

Бочонок вивів Климка за ворота і сказав:

- Дорогою пристань до біженців. Серед нещасних багато є добрих… (За Григором Тютюнником;  200 сл.).

 

*Пояснити лексичне значення слова барак (житлове приміщення, як правило, тимчасове).

*Дібрати синоніми до слів кліпати, похнюпитись, шпурнути.

*Скласти план (орієнтовний: І. Дітвора прозвала аптекаря бочонком. ІІ.  Він знав усіх. ІІІ. Після смерті дядька аптекар прийшов до Климка. ІV. Порада діда Бочонка. V. В аптекаревій кімнаті. 1. Пахло ліками. 2. Товста ковдра на підлозі. 3.  Картини на стінах. 4. Кіт на високому ліжку. 5. Запах хліба з кухні. VІ. Грубість аптекаревої жінки. VІІ. «Серед нещасних є багато добрих…»)

*Написати докладний переказ, використавши пряму або непряму мову.

Інші матеріали з теми: