forkredit.com | swedtalk.com | | finntalk.com

«Мова» тварин. Читання мовчки 6 клас

Де б не жили тварини, вони завжди спілкуються між собою. У сім’ї, у зграї, у стаді тварини постійно дають знати одна одній про себе, про наближення ворогів, про їжу. Спілкування у тварин здійснюється за допомогою багатьох засобів. Зараз прийнято говорити, що  в тварин є  мова звуків, жестів, поз, хімічна мова запахів.

Нас цікавить передовсім звукова “мова” “братів наших менших”. Відомо, що тварини передають різноманітні сигнали, часом не бачачи одна одну,  на далекі відстані. Якщо говорити про  звуки тварин, то їх  можна поділити на голосові й неголосові.  Типовий приклад неголосових звуків – стукання дзьобом у лелек.  Зайці в разі небезпеки  сильно  тупають задніми ногами об землю. Бобер передає сигнали сильним ударом хвоста по воді.

Більшість звірів і птахів  передають  інформацію за допомогою сигналів  голосових. Звуками тварини збирають зграю, сповіщають про корм, скликають дітей, відстрашують ворогів, кличуть особин протилежної статі, виражають  неспокій, переляк, лють, задоволення.

Проте  слід враховувати, що «мова» тварин зовсім не схожа на мову людей. Примітивні звуки, що їх подають тварини, є не що інше, як природжені голосові  інстинкти. Навіть птахи, що говорять, - папуги, шпаки,  сороки, граки – вимовляють і повторюють завчені слова, не розуміючи їх значення.

У людини ж  звукова мова є наслідком здатності  до мислення за допомогою слів. Завдяки такій здатності люди свідомо розмовляють про найрізноманітніші і найскладніші предмети й явища. А тварини  тільки  перегукуються. Шпака чи папугу можна навчити вимовляти слово атом, та хіба  вони можуть зрозуміти, що це таке?

Щоправда, нерідко папуги та інші птахи, що говорять,  вимовляють завчені слова й цілі фрази до ладу. Це пояснюється  їхньою здатністю до утворення в них зв’язків між звуками-словами  з певними діями (наприклад, з приходом і виходом людей, годуванням тощо). При вмілому, заздалегідь продуманому і спрямованому вихованні  папугу можна навчити  правильно добирати слова й цілі фрази відповідно до  обставин.

Безумовно,  «мову» тварин ніяк не можна поставити в один ряд із людською мовою, яка є  результатом складної психічної діяльності (За В.Сабунаєвим; 300 сл.).

 

Вибрати  правильну  відповідь на кожне із запитань:

 

  1. Тварини передають різноманітні сигнали,

а) тільки бачачи одна одну;

б) не бачачи одна одну, але тільки на близькій відстані;

в)  бачачи або  не бачачи одна одну,  на близькі і  далекі відстані.

2. Тварини подають одна одній  інформацію про

а) свої думки та  міркування;

б) свої спогади, плани на майбутнє;

в) про себе, про наближення ворогів, про їжу.

3.Тварини спілкуються за допомогою

а) випадково поданих знаків;

б) добре обміркованих умовних знаків;

в) звуків, жестів, поз, запахів.

4. Прикладом неголосових звуків тварин є

а) воркотання голуба;

б) крик сови;

в) стукання дзьобом у лелек.

5. Удар бобра хвостом по воді є прикладом

а) голосового звуку;

б) неголосового звуку;

в) мови  запахів.

6. Звуки тварин є

а) результатом усвідомленої мислительної діяльності;

б) природженими голосовими інстинктами;

в) випадковими  продуктами дії голосових зв’язок.

7. Слово інстинкт означає:

а) уміння видавати голосні звуки;

б) уміння  сприймати звуки;

в) вроджену  здатність  тварин виконувати певні дії  відповідно до обставин;

8. У людини звукова мова є наслідком

а) спроможності бездумно повторювати почуті звуки;

б) природжених інстинктів;

в) здатності  до мислення за допомогою слів.

9. Вимовляти «людські» слова спроможні  навчитися

а) орли, соколи, шуліки;

б) колібрі, корольки, чижі;

в) папуги, шпаки,  сороки, граки.

10. Здатність деяких птахів вимовляти слова до ладу пояснюється

а) спроможністю вгадувати, яке слово слід вимовити;

б) спроможністю до утворення в них зв’язків між звуками-словами  з певними діями;

в) особливою будовою горлянки цих птахів.

11. Добирати слова відповідно до обставин папугу можна навчити

а) за допомогою використання  певних медичних препаратів (ліків);

б) в результаті операції на мозку;

в) при вмілому, заздалегідь продуманому і спрямованому вихованні.

12. Опрацьований текст є

а) описом тварин, які спілкуються за допомогою звуків;

б) міркуванням про звукову «мову» тварин та її відмінності від  мови людей;

в) розповіддю про те, як навчити папугу «розмовляти».

Інші матеріали з теми: