forkredit.com | swedtalk.com | | finntalk.com

Єднiсть законiв розвитку природи

   Ученi  провели  багато  дослiдiв, якi пiдтверджують небайдуже ставлення рослин до музики.

    Серiя  дослiдiв  проведена  з  мiмозою  сором’язливою. Висота мiмоз,  якi  "слухали"  музику,  виявилася  в пiвтора рази бiльшою вiд висоти  тих,  якi  росли  в  тишi.  Музикальнi  рослини  були пишнiшi, густiше покритi листом i колючками.

    Як пояснити наявнiсть такої реакцiї?

     На  землi iснують два види живої природи. Це тварини i рослини.  Кожен  з них має свої характернi, специфiчнi особливостi, iде своїм  шляхом  розвитку.  В  той же час це один вид живої матерiї. Мiж  тваринами  i  рослинами  немає  непроникної стiни. I в цьому - глибокий  змiст природи, єднiсть законiв її розвитку. (За В.Мезенцевим, 101 сл.)

 

Завдання.

  • Пояснити значення  слiв реакцiя (дiя або стан, якi виникають за  певних  умов  у  вiдповiдь на будь-якi впливи, подразнення, враження),  специфiчний (такий, що  становить специфiку, тобто своєрiднiсть,  особливiсть,  властиву даному предмету або явищу), матерiя  (реальнiсть,  що  дана людинi у її вiдчуттях, iснуючи незалежно вiд них).
  • Дiбрати синонiми до слiв небайдужий, сором’язливий, непроникний.

 

Орiєнтовний план

              1. Серiя дослiдiв з мiмозою сором’язливою.

              2. Два види живої природи на землi.

              3. Мiж тваринами й рослинами немає непроникної стiни.

              4. Єднiсть законiв розвитку природи.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Інші матеріали з теми: