forkredit.com | swedtalk.com | | finntalk.com

Unit 2. p.47 Extensive Reading

2. Work in two groups. Group A reads Part 1 of the story. Group B reads Part 2 of the story. Then exchange the information.

Робота в групах.  Група А читає Частину 1 історії. Група B читає частину 2 історії. Тоді обмінюються інформацією.

The Magic Dress Чарівна сукня.

Part 1 Частина 1.

Sunday came, Becky’s favourite day. Неділя прийшла, улюблений день Беккі.

It was sunny and hot. Було сонячно і спекотно.

“A nice day for a walk in the park,” Becky thought. " Хороший день для прогулянки в парку," Беккі подумала.

She came up to the wardrobe. Вона підійшла до шафи.

There were her dresses, jeans,sweaters, blouses, T-shirts and other items of clothing there. Там були її сукні, джинси, светри, блузки, футболки та інші предмети одягу.

Becky looked at some dresses. Беккі подивилася на деякі сукні.

She saw a lovely bright light dress with different coloured stripes, like a rainbow. Вона побачила прекрасну яскраву світлу сукню з різнокольоровими смугами, як веселка.

Becky said, “Wow! This dress is really nice. I’ll wear it today.” Беккі сказала: "Нічого собі! Ця сукня дійсно хороша. Я буду носити її сьогодні. "

She carefully took the dress out of the wardrobe. Вона обережно взяла сукню з шафи.

There was something special about it. Це було щось особливе.

Becky put the dress on. Беккі надягла сукню.

As she did so, she started to float in the air and fly like a bird! Коли вона зробила це, вона почала парити в повітрі і літати, як птах!

The dress was magic! Сукня була чарівна!

 

Part 2 Частина 2

Becky flew up and up, high in the sky. Беккі полетіла вгору і вгору, високо в небі.

She flew up above the clouds. Вона злетіла над хмарами.

When she looked down, everything looked smaller – the houses looked like small boxes, the cars looked like beetles and the people looked like small ants!

Коли вона подивилася вниз, все виглядало меншим - будинки виглядали як маленькі коробки, автомобілі були схожі на жуків і люди виглядали, як маленькі мурахи!

Becky flew over the sea. Беккі полетіла над морем.

She waved to the people on boats below. Вона помахала рукою людям на човнах внизу.

They were surprised! Вони були здивовані!

She waved to the whales. Вона помахала китам.

They blew water into the air at her. Вони випустили воду в повітря на неї.

She waved to the dolphins. Вона помахала дельфінам.

They jumped out of the water. Вони вискочили з води.

Becky flew over the jungle, the desert, the snow and ice.  Беккі пролетіла над джунглями, пустелею, снігом і льодом.

She greeted animals and people. Вона вітала тварин і людей.

They were pleased to see her. Вони були раді бачити її.

Becky began to get tired so she flew home and landed in her garden. Беккі почала втомлюватися, тому вона полетіла додому і приземлилася в своєму саду.

What a flight! What a dress! Який політ! Яке плаття!

 

 

сторінка 049 впр.3

 

3. Поставте твердження відповідно до історії.

 

  4  Becky flew over the sea and saw some whales.  Беккі полетіла над морем і побачила китів.

 

  1   Becky put the dress on. Беккі надягла сукню.

 

  5   Becky flew over the snow and ice. Беккі полетіла над снігом і льодом.

 

  6  Becky got tired and flew back home. Беккі втомилася і полетіла додому.

 

  2   Becky started to float in the air. Беккі почапа парити у повітрі.

 

  3  The houses looked like small boxes. Будинки виглядали як маленькі коробки.

 

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Інші матеріали з теми: