forkredit.com | swedtalk.com | | finntalk.com

Unit 1. p.26 PROJECT WORK

FAMILY PROJECT
Aim: To write a leaflet about your family.

A

In class: Before you write a leaflet

1. Look at Ann and Dan’s leaflet.

 

Read Part One.

What have they written about their father / mother?

Think who you’d like to write about.

2. Read Part Two. What did the family do on holidays last year?

3. Read Part Three. Say what professions Dan and Ann’s uncle have and why.

Work in pairs. Write a list of questions for the family interview.

B Out of class: Make your leaflet

Work individually.

Make parts of your leaflet. Write short stories about your mum and dad or your grandparents.

Include drawings.

Interview someone in your family and design an interview page.

You need:

• some paper;

• glue and scissors;

• some coloured pens.

C: In class: Use your leaflet

 Show your leaflet to your classmates.

Give them more information about your pictures and descriptions.

Answer the questions.

 Read your classmates’ leaflets.

Have any parents got the same jobs?

 Vote for the best leaflet.

FAMILY PROJECT

Part One. MY PARENTS

This is my mother.

She is 35.

She is a teacher.

She works in our school.

This is my father.

He is a driver.

He works Monday to Friday.

Sometimes he drives me to school in our family car.

Part Two. WE ARE TOGETHER

Last summer we went to the seaside.

We swam a lot and had much fun on the beach.

We also went on a picnic in September.

We made a fire a cooked shashlyk.

Part Three. AN INTERVIEW

My uncle’s name is Alex Petrenko.

He is a web designer.

I asked him some questions about his job.

Q: Do you like your job?

A: I really love my job and think that it’s quite exciting.

I can spend hours working at the web page.

Q: How do you learn the things you know?

A: I got interested in my job when I was at school.

I joined the IT Club and got my first skills there.

My teacher was great!

Then I studied at the university.

Q: What does the Internet offer young people?

A: I think that you are lucky to have it nowadays.

You can easily find friends and do interesting work.

Приблизний переклад:

 

СІМ'Я ПРОЕКТ
Мета: написати листівку про вашу сім'ю.

 

У класі: Перед тим, як написати листівку

 

1 Подивіться на Енн і Дена листівки.

 

Читайте Частина перша.

 

Що вони писали про їх батька / матері?

 

Подумайте, хто ви хотіли б писати о.

 

2 Читати Частина друга. Що сім'я робити у відпустці в минулому році?

 

3 Прочитати Частина третя. Скажіть, що професій Ден і Енн дядькові і чому.

 

Робота в парах. Напишіть список питань для сімейного інтерв'ю.

 

B З класу: Зробіть своє листівку

 

Робота окремо.

 

Зробіть частини вашого листівки. Написати оповідання про ваше мамою і татом чи бабусею і дідусем.

 

Увімкніть малюнки.

 

Інтерв'ю кого у вашій родині і розробити сторінку інтерв'ю.

 

Вам необхідно:

 

• папір;

 

• клей і ножиці;

 

• деякі кольорові ручки.

 

C: В класі: Використовуйте свій листівку

 

 Висловити листівку з вашими однокласниками.

 

Дайте їм більше інформації про ваших фотографій і описів.

 

Відповідь на питання.

 

 Читати листівки ваших однокласників.

 

Майте всі батьки отримали ту ж роботу?

 

 проголосувати за кращий листівки.

 

СІМ'Я ПРОЕКТ

 

Частина перша. Мої батьки

 

Це моя мати.

 

Вона становить 35.

 

Вона вчителька.

 

Вона працює в нашій школі.

 

Це мій батько.

 

Він водій.

 

Він працює з понеділка по п'ятницю.

 

Іноді він змушує мене в школу в нашій родині автомобіль.

 

Частина друга. МИ РАЗОМ

 

Минулого літа ми пішли до моря.

 

Ми плавали багато і була велика забава на пляжі.

 

Ми також пішли на пікнік у вересні.

 

Ми зробили пожежа приготований шашлик.

 

Частина третя. ІНТЕРВ'Ю

 

Назва мого дядька Алекс Петренко.

 

Він є веб-дизайнер.

 

Я поставив йому кілька запитань про його роботу.

 

Питання: Вам подобається ваша робота?

 

: Я дуже люблю свою роботу, і думаю, що це досить цікаво.

 

Я можу годинами працювати на веб-сторінці.

 

Запитання: Як ви дізнаєтеся, що ви знаєте?

 

: Мене зацікавили в моїй роботі, коли я навчався в школі.

 

Я приєднався до ІТ-клуб і отримав перші навички є.

 

Мій учитель був відмінним!

 

Тоді я навчався в університеті.

 

Q: Що Інтернет пропонують молоді люди?

 

Відповідь: Я думаю, що вам пощастило мати його в даний час.

 

Ви можете легко знайти друзів і зробити цікаву роботу.

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Інші матеріали з теми: