forkredit.com | swedtalk.com | | finntalk.com

Unit 2. Lesson 9

Деякі вправи розглянемо докладніше:

3. Read and complete the text. Put the verbs in brackets into the correct tense form.

Прочитайте і заповніть текст. Поставте дієслова в дужках в правильну форму.


Ryan is 42. He’s a firefighter. Райану 42. Він пожежник. 

Every day he gets up at six o’clock and hurries to the fire station.

Кожен день він встає в 6:00 і поспішає до пожежної станції. 

He usually wears a uniform in his job.

Він зазвичай носить форму на своїй роботі. 

His uniform protects him from heat and flames.

Його форма захищає його від тепла і полум'я. 

He wears a firefighting tunic, trousers and a jacket.

Він носить вогнестікий жакет, штани і куртку. 

He also puts on firefighting gloves, a helmet and boots.

Він також вдягає пожежні рукавиці, шолом і чоботи. 

When he arrives at work, he reads and studies pre-fire plans.

Коли він приходить на роботу, він читає і вивчає протипожежні плани.

Sometimes he does some work at the fire station.

Іноді він робить деяку роботу в пожежній частині. 

In the evening he trains in the Fitness Club.

Увечері він тренується в фітнес-клубі. 

Ryan likes his job a lot.

Райан любить свою роботу сильно

He has already helped a lot of people during his career.

Він вже допоміг багатьом людям протягом своєї кар'єри. 

Довідка:

 

PRESENT SIMPLE TENSE (Теперішній простий час)

Стверджувальна форма в теперішньому простому часі в 1-й та 2-й особах однини та множини співпадає з базовою формою дієслова без частки to.

В 3-й особі однини до основи дієслова додається закінчення -s або -es.

Закінчення -s після глухих приголосних вимовляється як звук /s/, а після дзвінких приголосних і голосних – як /z/. She speaks /s/. (Вона розмовляє.) He reads /z/. (Він читає.)
Якщо основа дієслова закінчується на -s, -sh, -ss, -ch, -tch, -x, то в 3-й особі однини до дієслова додається закінчення -es, яке вимовляється як /iz/: She watches /iz/ TV every day. (Вона дивиться телевізор.)
Якщо дієслово закінчується на -y з попередньою приголосною, то перед -es буква -y змінюється на -i: He tries to study well. (Він намагається добре вчитися.)
Якщо перед -y стоїть голосна, то до дієслова додається лише закінчення -s: He plays football on Sundays. (Він грає у футбол щонеділі.)

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Інші матеріали з теми: