forkredit.com | swedtalk.com | | finntalk.com

Unit 1. Lesson 3, p.9

 

 

Lesson 3. Гдз Англійська мова Несвіт 5 клас

 

1. Listen and complete Lily’s letter to her penfriend in Ukraine. 

Послухайте і завершіть лист Лілі до її подруги в Україні.

Use the words in the box given below. 

Використовуйте слова у рамці, вказані нижче. 

• Irish - Ірландець • sister - сестра• Ireland - Ірландія• twins - близнюки• British - британець • understand - зрозуміти 
parents - батьки  • friends - друзі • close - близько  • ideal  - ідеально

 

My name is Lily. Мене звуть Лілі.

I was born in Ireland. Я народилася в Ірландії.

My dad is Irish and my mum is English, but we are all British. 

Мій тато ірландець і моя мама є англійка, але ми всі британці.

I have got a sister who is only twenty minutes older than me. 

У мене є сестра, яка тільки на двадцять хвилин старше за мене.

Her name is Mary and we are twins. Її звуть Марі, і ми близнюки.

We are very closeМи дуже близькі.

I think we could understand each other before we were born. 

Я думаю, що ми могли розуміти один одного, перш ніж ми народилися.

Mary and I have got the same friends and hobbies. 

Мері і я маємо спільних друзів й захоплення.

I can’t say that a twin sister is always an ideal best friend. 

Я не можу сказати, що сестра-близнюк завжди ідеальний найкращий друг.

We often have different ideas and opinions. 

Ми часто маємо різні ідеї та думки.

  

2. Work in pairs. Ask and answer the questions about the text of Ex. 1.

Робота в парах. Поставити і відповісти на питання про текст Вправи 1.

 

1. What is Lily’s sister name? Як звуть сестру Лілі? 

Lily’s sister name is Mary. Ліліну сестру звати Мері.

 

2. What nationalities are people in Lily’s family? 

Яких національностей люди в родині Лілі? 

Lily’s dad is Irish and her mum is English.

Папа Лілі ірландець і її мама англійка.

 

3. Is Lily close with her sister? Лілі близька з сестрою? 

Yes, she is. Lily and her sister are very close.

Так. Лілі і її сестра дуже близькі.

 

4. What does Lily say about her ideal friend? 

Що Лілі говорить про її ідеальну подругу?

 Lily says that her sister is not always an ideal best friend.

Лілі каже, що її сестра не завжди ідеальний кращий друг.

 

3.  Read Ann’s story about her best friend. 

Читайте історію Анни про її найкращу подругу.

Do you think it is important to have a good friend? 

Як ви думаєте, важливо мати хорошого друга?

 

My Best Friend Мій найкращий друг

 

Susan is my best friend. Сьюзан мій найкращий друг.

She is ten. Їй десять.

She is smart and easy-going. Вона розумна і життєрадісна.

She can play the piano and draw very well. 

Вона може грати на піаніно і малювати дуже добре.

She attends our school choir and participates in all the school parties. 

Вона відвідує наш шкільний хор і бере участь у всіх шкільних вечорах.

Susan is very helpful. Сьюзан дуже чуйна.

I can always ask her for advice when I need. 

Я завжди можу запитати у неї поради, коли мені потрібно. 

It’s so important to have a good friend! 

Це так важливо мати хорошого друга!

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Інші матеріали з теми: