forkredit.com | swedtalk.com | | finntalk.com

сторінка 059-68 Unit 2 Lesson 2

сторінка 061 впр.1

1.  a) Complete the Interview with a junior tennis champion.

1 How old are you, Max?   — I am twelve.

2 Where do you live?   — I live in Kharkiv.

3 Is a champion's life easy? — No, it isn’t, but I like it.

4 When do you get up?  — I get up at about seven.

5 What  do you have for breakfast?   — I have some cereal and milk.

6 What do you do then?   — I go to school.

7 Are you a good pupil?   — Yes, I am . But I am not good at History.

8 When do you come home?  — At about four. I have a snack and run to the tennis court.

9 Do you play the whole evening?   — No, I don’t. I play for two hours.

10 Are you a happy boy?    — Yes, I think I am. But I am sometimes lonely.

 

Приблизний переклад: 

 

1 Скільки вам років, Макс? - Мені дванадцять.

2 Де ви живете? - Я живу в Харкові.

3 Чи є життя чемпіона легким? - Ні, це не так, але мені це подобається.

4 Коли ви встаєте? - Я встаю близько семи.

5 Що у вас є на сніданок? - У мене є деякі вівсяні пластівці і молоко.

6 Що ви робите потімі? - Я йду до школи.

7 Ви хороший учень? - Так, це я. Але я не сильний в історії.

8 Коли ви приходите додому? - Близько чотирьох. Я перекусити і бігти на тенісний корт.

9 ви граєте весь вечір? - Ні, я не роблю. Я граю протягом двох годин.

10 Ви щасливий хлопчик? - Так, я думаю, що я. Але мені іноді самотньо.

b) Act out the interview in pairs.

 

сторінка 062 впр.2

 

1 collect 
2 make
3 play 
4 do 
5 watch 
6 write 
7 go

 

приблизний переклад: 

 

1 збирають, плюшеві ведмеді сірникові коробки, плакати
2 зробити сніговика, будинок птахів, модель човна
3 грати в шахи, на піаніно, футбол
4 займаюся йогою, головоломки, експерименти
5. спостерігати(дивитися) за птахами, зірками, бойовики
6 писати щоденник, вірші, листи
7. піти на танці, риболовля, альпінізм

 

сторінка 064 впр.5

5. Read and guess the activities. Match them with the correct names from the box.

school band
We're looking for a GUITARIST. If you are interested, contact Jim.

school newspaper
ATTENTION JOURNALISTS! We'll help you become great writers.

drama group
WANTED TO BECOME AN ACTOR? This is the right activity for you. Join us.

Spanish lessons
A chance to learn a WONDERFUL LANGUAGE and get to know the culture of Spain.

cooking
Want to learn how to bake bread, make pancakes or a fruit salad?

school choir
Have you got an EAR FOR MUSIC? Join us when we sing different melodies, pop songs and even opera.

 

Приблизний переклад:

1 школьна група
Ми шукаємо гітариста. Якщо ви зацікавлені, зв'яжіться Джим.

2 шкільна газета
Увага журналістів! Ми допоможемо вам стати великими письменниками.

3 драматична група
Хотів стати актором? Це право діяльності для вас. Приєднуйся до нас.

4 уроки іспанської мови
Шанс дізнатися прекрасний мову і познайомитися з культурою Іспанії.

5 кулінарія
Хочете дізнатися, як спекти хліб, зробити млинці або фруктовий салат?

6 шкільний хор
У вас є музичний слух? Приєднуйтесь до нас, коли ми співаємо різні мелодії, популярні пісні і навіть оперу.

 

сторінка 066 впр.1, 4 

1 Listen, then put the interview from Emily’s school magazine “Super J ” in the right order. Прослухайте, а потім складіть інтерв'ю у шкільного журналу Емілі "Супер J" в правильному порядку.

 

1 Super J: Hello, Helen. So you are the winner! Congratulations!  Здравствуйте, Олена. Так ви переможець! Вітаємо!

6 Helen: Oh, I don't know what dance. My own creation. О, я не знаю, який танець. Моє власне творіння

3 Super J: It was cool! What form are you in? Це було здорово! В якому ти класі?

4 Helen: The fifth. П'ятому.

7 Super J: What kind of music do you like? Яку музику ви любите?

2 Helen: Thank you. Дякую.

5 Super J: You are a real dancer. What dance was it? Ти справжня танцюристка. Який танець це був?

9 Super J: Are you in love, Helen? Ви закохані, Хелен?

10 Helen: Of course I am. Love gives me the energy to dance. Звичайно, я. Любов дає мені енергію, щоб танцювати.

11 Super J: Is your prince charming from our school?  Ваш принц з нашої школи?

8 Helen: Latino music. And I play the piano, so I love classical music as well. Латиноамериканська музика. А я граю на піаніно, так що я люблю класичну музику, а також.

12 Helen: Yes, he is. But it's a secret. Hush hush. He doesn't know it yet. Так, він є. Але це секрет. Hush Hush. Він не знає ще.

 

 

4 Answer the questions. Work in a group. Дайте відповідь на питання. Робота в групі.

1 Who is fond of collecting stamps, coins, toy cars, toy animals, dolls? Хто захоплюється(любить) колекціонування марок, монет, машинок, іграшкових тварин, ляльок?

2 What else can you collect? Що ще можна збирати?

3 Who has interesting collections of badges? У кого є цікаві колекції значків?

4 What collections do you (your parents, your friends, your sisters and brothers) have? Які колекції є у вас (ваших батьків, ваших друзів, ваших братів і сестер)?

 

1- I am fond of collecting coins. Я захоплююся колекціонуванням монет.

I'm collecting coins of different countries. Я колекціоную монети різних країн.

2- We can collect  different things. Ми можемо колекціонувати різні речі.

3- My uncle has interesting collection of badges. Мій дядько має цікаву колекцію значків.

4- I have collection of magazines. Я маю колекцію журналів.

 

сторінка 068 впр.1

 

1. Прочитайте, потім напишіть короткий лист Дорі. Дайте відповіді на її запитання.

 Розкажіть що-небудь про себе.

 

 

 

Дорога Ольго,

Мене звати Дора. Мені 11. Я у 5-му класі. Моя школа не дуже велика. Я не маю братів чи сестер.

 

1) I often feel lonely.

2) I found your letter in our school magazine.     

3) I see you lonely, too.

4) It is sad.

5) I feel I am different.

6) I don't often go out.

7) I like reading.

8) And I like writing real letters, not e-mails.     

 

9) I am a bit old-fashioned.

10) When the postman brings me a letter - wow, I am the happiest girl in the world.

 

Oh,yes, I play the piano and collect tiny little things.

I keep them on a shelf.

What about you?

Do you play any musical instrument?

Do you play any sport?

Do you collect anything?

Write to me as soon as possible.

Yours, Dora.

1) Я часто відчуваю себе самотньою.

2) Я знайшла твій лист в нашому шкільному журналі.

3) Я бачу, ти самотня, теж.

4) Це сумно.

5) Я відчуваю, що я відрізняюсь.

6) Я не часто виходжу (на вулицю).

7) Я люблю читати.

8) І я люблю писати реальні листи, а не електронною поштою.

 

9) Я трохи старомодна.

10) Коли листоноша приносить мені листа - нічого собі, я найщасливіша дівчина в світі.

 

О, так, я граю на піаніно і збираю дрібні речі.   

Я тримаю їх на полиці.

Що щодо тебе?

Ти граєш на музичному інструменті?

Ти граєш у спорт?

Ти що-небудь колекціонуєш?

Пиши мені якомога швидше.

З повагою, Дора.

 

 

Інші матеріали з теми: