forkredit.com | swedtalk.com | | finntalk.com

сторінка 071-77 Unit 2 Lesson 3

 

сторінка 71  впр.3

3. Fill in the words from the box.  Заповніть словами з таблиці

 

Take a piece of coloured paper and cut out a form of a flower. Візьміть аркуш кольорового паперу і виріжте у вигляді квітки.

Write the invitation and glue the coloured flower on it. Напишіть запрошення і наклейте кольорову квітку на ньому.

Put your card into the envelope. Вставте картку в конверт.

Blow up a balloon and tie it to your invitation.  Надуйте повітряну кулю і пов'яжіть її на Ваше запрошення.

Write a name of a guest on a balloon. Напишіть ім'я гостя на повітряній кулі.

Have a good time! Бажаємо приємно провести час!

 

сторінка 73

3. Look at the table and say what are the most popular ways of spending free time for grown-ups in Britain.

Подивіться на таблицю і скажіть, що є найбільш популярними способами проведення вільного часу для дорослих у Великобританії.

 

 

Spending free time in Britain

Проведення вільного часу у Великобританії

How often? Як часто?
men - чоловіки women - жінки
 visiting museums - відвідування музеїв  rarely- рідко  rarely-рідко

 going to the theatre, ballet and cinema -

ходити в театр, балет і кіно

 not very often - 

не дуже часто

 not very often - 

не дуже часто

 sewing and knitting - шити, в'язати  never - ніколи  usually - зазвичай
 house repairs - ремонт будинку  often - часто  sometimes - іноді
 reading books - читання книг  often - часто  often - часто
 sports - спорт  sometimes - іноді  sometimes - іноді
 listening to music - слухати музику   often - часто   often - часто

 going out for a meal and drink -

виходити за їжею та напоями

 very often -

дуже часто

 very often -

дуже часто

Example: British men rarely visit museums in their free time. 

They go to the theatres not very often. British men never...

Приклад: британський чоловіки рідко відвідують музеї в їх вільний час.
Вони ходять у театри не надто часто. Британські чоловіки ніколи не...

 

 

сторінка 75

1. Speak on spending free time by different people.
Use the word map.  

Розкажи як проводять вільний час різні люди. Використовуй слова на карті.

 

making new friends -придбати нових друзів
collecting things - колекціонувати речі
visiting places of interest - відвідування визначних пам'яток
traveling - подорож
pastime - проведення часу
making things - робити речі
doing sports - займатися спортом
learning things - вивчати речі

Use the word map above and the scheme below. Add some other activities.  Використовуйте слова на карті вище і нижче на схемі. Додайте деякі інші види діяльності.

People spend their pastimes in different ways.

Some are fond of doing sports. Others like collecting things.

I am interested in football. My friend is keen on learning things.

On weekends my family usually travel.

Переклад:

 

Люди витрачають свій вільний час по-різному.
Деякі з них люблять займатися спортом. Інші люблять колекціонувати речі.
Я цікавлюся футболом. Мій друг захоплюється вивченням речей.
У вихідні моя сім'я зазвичай подорожує.

Інші матеріали з теми: