forkredit.com | swedtalk.com | | finntalk.com

сторінка 026-32 Unit 1 Lesson 3

сторінка 026 впр.3

3 Answer the questions. Дайте відповіді на питання.


What room is Science Class in? В якому кабінеті природничі науки? 

Science Class is in the room 21.

When do they go to the museum? Коли вони ходять до музею?

They go  to the museum on Wednesday, 7th.

Is there PE lesson today? Є сьогодні урок РЕ?

No, there isn't. There is not PE lesson today.

Can you buy second-hand textbooks? Ви можете купити старі підручники?

Yes, we can. We can buy second-hand textbooks.

What should pupils bring to English Classes? Що повинні принести учні на уроки англійської?

Pupils  should bring  their dictionary to English Class on Mondays, Wednesdays and Fridays.

What can you find on school website? Що ви можете знайти на веб-сайті школи?

On school website we can find information about school,  teachers,  photo album, school calendar.

 

сторінка 030

2 Fill in with correct forms o f the adjectives from the box.

1 I don't like this book. This book is more boring than that one. 

2 I liked his story. His story is more interesting than my story.

3 I am not good at Maths. Maths is more difficult for me than English.

4 Pupils love their English teacher. She is more popular than History teacher.

5 It is more normal to say 'goodbye' and go home than to go home without saying it.

1 Мені не сподобалася ця книга. Ця книга є більш нудна, ніж та.

2 Мені сподобалася його історія. Його історія набагато цікавіше, ніж моя історія.

3 Я не сильний в математиці. Математика є більш важким для мене, ніж англійська.

4 Учні люблять свого вчителя англійської мови. Вона є більш популярна, ніж вчитель історії.

5 Це більш нормально, щоб сказати «до побачення» і повернутися додому, ніж іти додому, не кажучи це.

 

сторінка 032

2 Say if it is true or false. Скажи, що правда, що помилка.


1 Adam has English on Monday. Адам має англійський в понеділок. false

2 Adam is teasing Mia.  Адам дратує Mia. false

3 It is not normal to like Maths. Це не нормально, що подобається математика. true

4 Mia and Adam are fighting. Міа і Адам борються. false

5 They are different. Вони відрізняються. true

6 English is easy. Англійська мова легка. true

Інші матеріали з теми: