forkredit.com | swedtalk.com | | finntalk.com

Домашні завдання 1-4 клас

 Переглянути посібник:

ЗМІСТ
ВСТУП
УКРАЇНСЬКА МОВА
ЗВУКИ І БУКВИ 
Програмові вимоги до знань і умінь учнів початкової школи 
Основні визначення та правила
БУКВИ АЛФАВІТУ
Віршовані абетки 
ЗВУКИ
Голосні звуки
Приголосні звуки 
Написання буквосполучень ЬО, ЙО
Написання слів зі збігом дзвінких і глухих приголосних 
АПОСТРОФ. ПРАВИЛА ВЖИВАННЯ
СКЛАД. ПЕРЕНОС СЛОВА
Програмові вимоги до знань і умінь учнів початкової школи
Основні визначення та правила
ПРАВИЛА ПЕРЕНОСУ СЛІВ
НАГОЛОС
Як визначити наголос 
ПОСЛІДОВНІСТЬ ЗВУКО-БУКВЕНОГО АНАЛІЗУ СЛОВА
Зразок звуко-буквеного аналізу слова
СЛОВО. ЗНА ЧЕННЯ СЛОВА
Програмові вимоги до знань і умінь учнів початкової школи 
Основні визначення та правила
Будова слова
Розрізняй форми слова та спільнокореневі слова
Як знайти закінчення в слові
Розрізняй префікси та прийменники 

Правила написання префіксів ............................... 33
ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗБОРУ СЛОВА ЗА БУДОВОЮ (3-4 клас) ..... 34
ЧАСТИНИ МОВИ ........................................... 35
ІМЕННИК. . ................................................. 35
Програмові вимоги до знань і умінь учнів початкової школи . . . . . . 35
Основні визначення та правила ............................... 37
ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ ............................. 39
Як визначити відмінок іменника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Розрізнення відмінків іменників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Алгоритм визначення називного, родового і знахідного
відмінків іменників чоловічого і середнього роду ............ 41
Особливості відмінювання іменників в однині ............... 41
Відмінювання іменників у множині . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
АНАЛІЗ ІМЕННИКА ЯК ЧАСТИНИ МОВИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Зразок усного розбору іменника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Зразок письмового розбору іменника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
ПРИКМЕТНИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Програмові вимоги до знань і умінь учнів початкової школи . . . . . . 44
Основні визначення та правила ............................... 46
ТАБЛИЦЯ ВІДМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ ............... 47
ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ПРИКМЕТНИКІВ .................. 48
АНАЛІЗ ПРИКМЕТНИКА ЯК ЧАСТИНИ МОВИ . . . . . . . . . . . . . . 48
Зразок усного розбору прикметника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Зразок письмового розбору прикметника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
ЧИСЛІВНИК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
Програмові вимоги до знань і умінь учнів початкової школи ...... 49
Основні визначення та правила ............................... 49
ЗАЙМЕННИК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Програмові вимоги до знань і умінь учнів початкової школи ...... 50
Основні визначення та правила ............................... 50
ВІДМІНЮВАННЯ ОСОБОВИХ ЗАЙМЕННИКІВ . . . . . . . . . . . . . . . 51
АНАЛІЗ ЗАЙМЕННИКА ЯК ЧАСТИНИ МОВИ . . . . . . . . . . . . . . . 52
Зразок усного розбору займенника. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Зразок письмового розбору займенника ....................... 52
ДІЄСЛОВО. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Програмові вимоги до знань і умінь учнів початкової школи ...... 52
Основні визначення та правила ............................... 54
ДІЄВІДМІНИ

ОСОБОВІ ЗАКІНЧЕННЯ ДІЄСЛІВ ........................... 56
АНАЛІЗ ДІЄСЛОВА ЯК ЧАСТИНИ МОВИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Зразок усного розбору дієслова. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
Зразок письмового розбору дієслова. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
ПРИСЛІВНИК .............................................. 57
Програмові вимоги до знань і умінь учнів початкової школи . . . . . . 5 7
Основні визначення та правила ............................... 57
СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ. ПРИЙМЕННИК. СПОЛУЧНИК . . . . 58
Програмові вимоги до знань і умінь учнів початкової школи ...... 58
Основні визначення та правила ............................... 59
ПРАВИЛА ВЖИВАННЯ ПРИЙМЕННИКІВ У, В . . . . . . . . . . . . . . 60
СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ ....................................... 61
РЕЧЕННЯ. ВИДИ РЕЧЕНЬ ................................... 62
Програмові вимоги до знань і умінь учнів початкової школи ...... 62
Основні визначення та правила . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Звертання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
ГОЛОВНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ - ОСНОВА РЕЧЕННЯ
ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Як знайти головні та другорядні члени речення
і встановити зв'язок між словами в простому реченні .......... 67
ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Уживання коми на письмі в реченнях з однорідними членами ... 69
ПРОСТІ І СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
АНАЛІЗ РЕЧЕННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Зразок усного розбору речення .............................. 70
Зразок письмового розбору речення .......................... 70
ТЕКСТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Програмові вимоги до знань і умінь учнів початкової школи ...... 71
Основні визначення та правила ............................... 72
БУДОВА ТЕКСТУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Як скласти план тексту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4
ТИПИ ТЕКСТІВ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4
ЯК ВІДНОВИТИ ДЕФОРМОВАНИЙ ТЕКСТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7
Детальний переказ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Вибірковий переказ ..................................... 78
Стислий переказ ........................................ 79
Творчий переказ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
ЯК СКЛАСТИ ТЕКСТ.

ТЕСТИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ .................. 81
1 клас . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Тема: ~ЗВУКИ І БУКВИ>.> .................................. 81
2 клас . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Тема «ТЕКСТ• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Тема "РЕЧЕННЯ" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5
Тема •СЛОВО• . ........................................... 85
Тема «3ВУКИ І БУКВИ. СКЛАД. НАГОЛОС• ................. 86
3 клас . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Тема •ТЕКСТ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Тема ~РЕЧЕННЯ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Тема «СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА• ......................... 92
Тема «БУДОВА СЛОВА• ................................... 93
Тема ~ЧАСТИНИ МОВИ» .................................. 96
Тема •ІМЕННИК>.> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 7
Тема «ПРИКМЕТНИК>.> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Тема «ДІЄСЛОВО» ....................................... 100
4 клас . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Тема «ТЕКСТ• . .......................................... 102
Тема «РЕЧЕННЯ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Тема «ІМЕННИК» . ....................................... 105
Тема «ПРИКМЕТНИК» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Тема «ЧИСЛІВНИК• ..................................... 109
Тема «ЗАЙМЕННИК>.> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 О
Тема «ДІЄСЛОВО» ...................................... .
Тема «ПРИСЛІВНИК» ................................... .
ВПРАВИ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЗАНЯТЬ УЛІТКУ 1-4 клас
Диктанти 
Слова, значення, вимову, написання яких, повинні засвоїти учні 1 -го класу
Слова, значення, вимову, написання яких, повинні засвоїти учні 2-го класу
Слова, значення, вимову, написання яких, повинні засвоїти учні 3-го класу
Слова, значення, вимову, написання яких, повинні засвоїти учні 4-го класу 
ТЕКСТИ ДЛЯ СПИСУВАННЯ. 1 КЛАС ..................... 145
ТЕКСТИ ДЛЯ СПИСУВАННЯ. 2 КЛАС ..................... 145
ДИКТАНТИ (3-4 КЛАС)

ПОРАДИ БАТЬКАМ<сЯК ПРИВЧИТИ ДИТИНУ ЧИТАТИ» ....... 154
Програмові вимоги до техніки читання молодших школярів. . . . . . 155
На кінець 1 класу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
На кінець 2 класу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
На кінець 3 класу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
На кінець 4 класу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Як читає ваша дитина? Як заміряти техніку читання? .......... 156
Замір темпу читання (швидкість) вголос ..................... 156
Замір темпу читання мовчки .............................. 156
Поради батькам. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Інструкція для учня 3-4 класу ............................ 157
Тексти для перевірки техніки читання учнів, які закінчили 1 клас . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 7
Тексти для перевірки техніки читання учнів, які закінчили 2 клас . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Тексти для перевірки техніки читання учнів, які закінчили 3 клас . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Тексти для перевірки техніки читання учнів, які закінчили 4 клас . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Вправи для очей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Вправи на розпізнавання букв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Вправи з таблицями Шульте ............................... 164
Вправи зі складовою таблицею ............................. 165
Читання стовпчиків слів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Читання невеликих текстів з повторами ..................... 165
Орієнтовний перелік тренувальних вправ з розвитку навички читання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
ТАБЛИЦІ ШУЛЬТЕ ...................................... 170
СКЛАДОВІ ТАБЛИЦІ ..................................... 173
ЧИТАННЯ СТОВПЧИКІВ СЛІВ ............................ 175
ЧИТАННЯ НЕВЕЛИКИХ ТЕКСТІВ 3 ПОВТОРАМИ ........... 176
ФОЛЬКЛОР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
ОСНОВНІ ФОЛЬКЛОРНІ ЖАНРИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 78
Казка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Частини казкової розповіді .............................. 180
Казкарі та збирачі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Вчимося читати казку

ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА ..................................... 183
ОСНОВНІ ТЕМИ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ ................... 183
ЯК ПРАВИЛЬНО ВИЗНАЧИТИ СЮЖЕТ ТВОРУ? ........... 184
Вірш. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
ЯК ДОПОМОГТИ МОЛОДШОМУ ШКОЛЯРЕВІ
НАВЧИТИСЯ ВИРАЗНО ЧИТАТИ ВІРШІ? .................. 186
Кілька порад батькам для ефективної домашньої роботи
з виразного читання віршів ................................ 186
Питання, які сприятимуть розумінню дитиною віршів ........ 187
Питання, які сприятимуть розумінню дитиною пейзажної л1рики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
ЯК ВИВЧИТИ ВІРШ НАПАМ'ЯТЬ ......................... 188
Чому не запам'ятовуються вірші? .......................... 189
Прийоми для образного уявлення і швидкого запам'ятовування в1рша. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Розучування віршів за допомогою рухів ................... 189
Розучування віршів за допомогою одночасного
малювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Розучування віршів за допомогою підготовлених
малюнк1в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Розучування віршів за опорними словами ................ 194
Оповідання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 5
ВЧИМОСЯ ЧИТАТИ ОПОВІДАННЯ ........................ 195
П'єса ..................................................... 195
Правила поведінки в театрі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 7
Байка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Повість . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Радимо прочитати повісті для дітей: ..................... 199
Письменники України - дітям ............................... 199
Письменники ХІХ ст ................................... 199
Письменники ХХ століття з 1900 до 1999 рр .............. 200
Письменники ХХІ ст. - наші сучасники ................. 200
Вчимося розповідати про творчість видатних письменників ... 200
Структурні елементи книги .................................. 201
Що читати молодшим школярам влітку ....................... 203
Рекомендаційний перелік творів для читання влітку ........ 204
Ознайомлення із зарубіжною літературою ..................... 211
ПОРАДИ ДІТЯМ ...... ................................... 211
ПОРАДИ БАТЬКАМ ...................................... 211
ПЕРЕЛІК ТВОРІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДЛЯ ЧИТАННЯ ВДОМА .................................. 212
КРАЇНОЗНАВЧИЙ СЛОВНИК

ВІРШІ ДО СВЯТ
1 Вересня
Новий рік
Щедрування 
Колядки
8 Березня
9 Травня
Національні українські свята
ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 3 УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Відомості про авторів

 

Інші матеріали з теми: